JURIDISCHE KENNISGEVING HOTEL APPARTEMENTEN MARIA VICTORIA BENIDORM

1. Bedrijfsgegevens Hotel Apartamentos Maria Victoria in Benidorm


In overeenstemming met artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, worden de identificatiegegevens van het bedrijf Hotel Apartamentos Maria Victoria in Benidorm hieronder uiteengezet.

Naam: Hotel Apartamentos Maria Victoria

Bedrijfsnaam: Construcciones Sedavi SA

Nif / Cif: A46221453

Maatschappelijke zetel: San Vicente, 42 Sedavi (Valencia)

Telefoon: 963750797

E-mailadres: info@apartamentosmariavictoria.com


2. Intellectuele eigendom

De broncode, grafische ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, geluiden, animaties, software, teksten, evenals de informatie en inhoud die namens het etablissement worden verzameld, worden beschermd door de Spaanse wetgeving inzake de rechten van intellectueel eigendom.

De gehele of gedeeltelijke reproductie en / of publicatie van de website is niet toegestaan, noch de computerverwerking, de distributie, de verspreiding, noch de wijziging, transformatie of decompilatie ervan, noch andere rechten die wettelijk erkend zijn aan de eigenaar, zonder voorafgaande toestemming. En in schrijven.

De gebruiker kan het materiaal dat op deze website verschijnt uitsluitend en exclusief gebruiken voor persoonlijk en privégebruik, het gebruik ervan voor commerciële doeleinden of om deel te nemen aan illegale activiteiten is verboden.

Alle rechten die zijn afgeleid van intellectueel eigendom zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan de naam van Hotel Apartamentos Maria Victoria Benidorm.

Het hotelbedrijf zal ervoor zorgen dat de bovenstaande voorwaarden worden nageleefd, evenals het juiste gebruik van de inhoud die op zijn webpagina’s wordt gepresenteerd, door alle civiele en strafrechtelijke acties uit te voeren die ermee overeenkomen in geval van schending of schending van deze rechten door de gebruiker.

 

3. Bescherming van persoonlijke gegevens van Hotel Apartamentos Maria victoria Benidorm

Het doel van het verzamelen en geautomatiseerd verwerken van Persoonsgegevens is het onderhouden van de contractuele relatie die kan worden aangegaan, evenals de uitvoering van de informatie-, marketing- en andere activiteiten van het bedrijf.


Het hotelbedrijf heeft de juiste beveiligingsniveaus aangenomen voor de verstrekte gegevens en bovendien zijn alle technische middelen en maatregelen waarover het beschikt geïnstalleerd om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van de gegevens te voorkomen. Die zij vergemakkelijken ons.

De gebruiker kan op elk moment de rechten uitoefenen die worden erkend in de LOPD, van toegang, rectificatie, annulering en verzet.


4. Diverse van Hotel Apartamentos Maria Victoria Benidorm

4.1 Cookies

Hotel Apartamentos Maria Victoria Benidorm maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen. Het zijn kleine bestanden die onze computer naar de uwe stuurt, maar ze geven ons geen informatie over uw naam of uw persoonlijke gegevens.

De cookies die we gebruiken, kunnen geen gegevens van uw computer lezen of de cookies lezen die op uw computer staan.

Wanneer de gebruiker door de webpagina’s van het etablissement bladert, herkent de server waarop het wordt gehost automatisch het IP-adres van zijn computer, de dag en het tijdstip waarop het bezoek begint, wanneer hij het bezoek verlaat, evenals informatie over de verschillende geraadpleegde secties .

Het is noodzakelijk dat de server deze gegevens kent om te communiceren en het gedane verzoek te verzenden en dat deze via de browser op het scherm te zien zijn.

Als u wilt, kunt u uw browser zo configureren dat deze u op het scherm laat weten of u een cookie gaat ontvangen. De gebruiker kan zijn computer zo configureren dat hij ze niet ontvangt, dit feit zal de toegang tot de informatie op de website wwwapartamentosmariavictoria.com niet verhinderen.

4.2 Informatie inbegrepen

Hotel Apartamentos Maria Victoria Benidorm kan zonder voorafgaande kennisgeving de informatie op haar website, evenals de configuratie en presentatie ervan, wijzigen.

4.3 Reclame

Hotel Apartamentos Maria Victoria Benidorm verbindt zich ertoe GEEN MISLEIDENDE RECLAME TE BEZORGEN.

Voor deze doeleinden zullen daarom formele of numerieke fouten die kunnen worden aangetroffen in de inhoud van de verschillende secties van de website van Benidorm www, Apartamentosmariavictoria.com, die zijn gemaakt als gevolg van onderhoud en / of onderhoud, niet als misleidende reclame worden beschouwd. Of onvolledige of gebrekkige actualisering van de informatie in deze secties.

Als gevolg van de bepalingen van deze afdeling verbindt de vestiging zich ertoe deze te corrigeren zodra zij kennis krijgt van genoemde fouten.

4.4 Commerciële communicatie

Hotel Apartamentos Maria Victoria Benidorm verbindt zich ertoe GEEN ADVERTENTIECORRESPONDENTIE TE VERZENDEN ZONDER DEZE ALS ZODANIG TE IDENTIFICEREN, in overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002 betreffende de informatiemaatschappij en elektronische handelsdiensten.

Voor deze doeleinden zal alle informatie die naar KLANTEN wordt gestuurd onder de naam Hotel Apartamentos Maria Victoria Benidorm niet worden beschouwd als commerciële communicatie, op voorwaarde dat het doel is om de bestaande contractuele relatie tussen de klant en het etablissement in stand te houden, evenals de uitvoering. van de informatietaken.

4.5 Toepasselijke regelgeving

Hotel Apartamentos Maria Victoria Benidorm is niet verantwoordelijk voor het overtreden van enige toepasselijke regel die de gebruiker oploopt bij het bezoeken van de website www.apartamentosmariavictoria.com en / of het gebruik van de daarin opgenomen informatie.